1.       Informacje ogólne

1.1.     Sklep internetowy bobi shop.pl jest obsługiwany przez firmę bobi shop Dorota Legat-Jakubowską z siedzibą w Jabłonnie, ul. Bukowa 24. Nr. NIP: 536-183-85-43, REGON: 142-667-814

1.2.     Sklep umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.

1.3.     Ceny wszystkich towarów prezentowanych w Sklepie, są cenami brutto- zawierają podatek VAT- wyrażonymi w złotych polskich.

1.4.     Razem z towarem dostarczany jest rachunek.

2.       Warunki dokonywania zakupów

2.1.      Zamówienia w Sklepie można składać przez 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w niedziele i święta rozpatrywane będą w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.

2.2.     Cenami wiążącymi są ceny podane na stronach produktów w dniu złożenia zamówienia.

2.3.     Warunkiem koniecznym do realizacji zamówienia jest poprawne wypełnienie i złożenie formularza zamówienia. Błędnie wypełniony formularz zostaje anulowany.

2.4.     Kupujący zobowiązany jest do podania aktywnego adresu e-mail oraz numeru telefonu pod którymi będzie możliwe potwierdzenie  złożonego zamówienia.

2.5.     Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu, warunków zakupu oraz kosztów przesyłki.

2.6.     W przypadku, gdy zamówiony produkt nie jest dostępny Klient niezwłocznie zostanie poinformowany o stanie zamówienia i ma możliwość podjęcia decyzji o sposobie jego realizacji.

2.7.     Zakupione towary są dostarczane pod adres wskazany w formularzu zamówienia.

2.8.    Klient ma prawo dokonać zmiany w zamówieniu do momentu wysłania towaru.
Zmiany można dokonać przez e-maila na adres sklepu : sklep@bobishop.pl.

3.       Formy płatności

3.1.     Płatność za zamówiony towar można dokonywać przelewem na konto sklepu bobi shop.pl na rachunek: mBank 48 1140 2004 0000 3002 7465 9654, za pobraniem przy odbiorze paczki, lub korzystając z płatności online obsługiwanych przez serwis DotPay lub Paypal.  Aby wybrać formę płatności zaznacza się przy składaniu zamówienia.

 

3.2.     Koszt przesyłki ( obowiązuje tylko na terenie Polski)

Koszt przesyłki poniżej 300 zł:

Poczta priorytet: 15,50 ZŁ.

Poczta priorytet za pobraniem: 19 ZŁ.

Kurier DPD: 22 zł

Kurier za pobraniem DPD: 27 zł

Koszt przesyłki powyżej 300 zł:

Poczta priorytet: 0 zł.

Poczta priorytet za pobraniem: 6 zł.

Kurier: 0 zł.

Kurier za pobraniem: 6 zł.

4.       Dostawa

4.1.     Wysyłka towarów znajdujących się w magazynie jest realizowany w ciągu 24 godzin roboczych od momentu złożenia przez Zamawiającego formularza zamówienia dostępnego na stronie www. bobishop.pl.

Przy braku danego towaru w magazynie czas realizacji zamówienia wynosi do 7 dni roboczych.

4.2.     Przy formie płatności przedpłata zamówiony towar zostanie wysłany, gdy na rachunek bobi shop wpłyną odpowiednie środki pieniężne.

5.       Reklamacje

5.1.     Reklamację dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko na podstawie pisemnego protokołu uszkodzeni/rozbieżności zawartości przesyłki sporządzonego w momencie odbioru towaru w obecności kuriera i potwierdzonego przez niego.

5.2.     Jeżeli zakupiony towar posiada wady techniczne, należy go niezwłocznie odesłać koniecznie z podpisanym:

-protokołem reklamacyjnym (załącznik na dole strony)

-oświadczenie odstąpienia od umowy (załącznik na dole strony)

oraz z rachunkiem.

5.3.     Klient ma prawo do zwrotu towaru w ciągu 14 dni, o ile towar jest w stanie niezmienionym .Po tym terminie nie ma możliwości odstąpienia od umowy sprzedaży, chyba, że klient skorzysta z prawa rękojmi lub niezgodności towar z umową zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego. Zwrot wartości zamówienia będzie wypłacany na konto podane przez Klienta.

5.4.     W przypadku zaginięcia przesyłki, powstałego nie z winy firmy bobi shop, lecz z winy osób trzecich, firma zastrzega sobie 30 dni roboczych na wyjaśnienie zaistniałej sytuacji.

6.       Zwroty zakupionych towarów

6.1.     Zwroty dopuszczalne, są tylko w przypadku towaru nie używanego, w oryginalnym opakowaniu, z nienaruszoną etykietą, czystego, pozbawionego zapachu w ciągu 14 dni. Prosimy o dotrzymanie określonego terminu zwrotu.

6.2.     W przypadku reklamacji z winy Sprzedającego koszt przesyłki zwrot i opakowanie pokrywa firma bobi shop. Natomiast w przypadku rezygnacji zamówienia spowodowanej tylko i wyłącznie rozmyśleniem się koszty te pokrywa Klient. W wypadku przesłania wadliwego produktu, do Klienta zostanie przesłany nowy produkt na koszt bobi shop w terminie 24 godzin po ekspertyzie. W razie braku takiego towaru Sprzedający zastrzega sobie prawo do wysłania go w ciągu 7 dni roboczych lub zwrotu pieniędzy. W przypadku skorzystania z promocji „wysyłka gratis” przelew zwrotny pomniejszony jest o koszt dostawy.

6.3.     Do zwracanego towaru należy dołączyć :

-protokół zwrotu (załącznik na dole strony)

-oświadczenie odstąpienia od umowy (załącznik na dole strony)

oraz rachunek.

6.4.     Jeśli ww. warunki zwrotu towaru zostaną spełnione, zwrot pieniędzy w wysokości ceny odesłanego towaru nastąpi w  ciągu 7 dni roboczych od dnia otrzymania przez firmę bobi shop zwróconego towaru, poprzez wykonanie przelewu przez firmę bobi shop na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy.

7.       Postanowienia końcowe

7.1.     Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.( Dz. U. 2002 r. nr.102. poz. 926, z późniejszymi zmianami). Każdy Klient bobi shop ma prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania.

7.2.     Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę bobi shop Państwa danych osobowych zawartych w zamówieniu zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883)

7.3.     Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru. Dotyczy również różnic pomiędzy zdjęciem prezentującym dany produkt, a stanem faktycznym.

7.4.     Firma bobi shop zastrzega sobie prawa do zmiany cen oraz ilości towarów w ofercie sklepu internetowego w ciągu dnia.

7.5.     Firma bobi shop zastrzega sobie wycofania lub wprowadzania towaru do oferty sklepu bobi shop.

7.6.     W sprawach nieuregulowanych powyższym regulaminem stosuje się  odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy o ochronie Praw Konsumenta oraz o Ochronie Danych Osobowych.

7.7. Dane klientów sklepu są przetwarzane w sposób bezpieczny zgodny z aktualnymi normami prawnymi. Szczegółowy sposób w jaki przetwarzamy dane osobowe opisany jest na stronie Polityki Prywatności.

Załączniki:

Protokół zwrotu-reklamacji towaru

Oświadczenie Odstąpienia od Umowy